Támogatás

Szociális Segítség

ÓVODAI SZOCIÁLIS SEGÍTSÉG

 1. szeptemberétől a család- és gyermekjóléti központok feladatai bővültek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel. 2018. szeptember 1-től a Gyvt. 40/A. § (2) pontja értelmében a család- és gyermekjóléti központ az általános szolgáltatási feladatain túl, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.

A Szent Margit Római Katolikus Óvoda 2019-től a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézménnyel kötött szerződés alapján biztosítja az állam által előírt új szolgáltatást.

Az óvodai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti

 1. a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedésben, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,
 2. fogadó órán a köznevelési intézmény által biztosított helyiségben fogadja a hozzáforduló gyermekeket, szülőket, pedagógusokat,
 3. segítő beszélgetést folytat, tanácsadást biztosít, mely lehet életvezetési és lelki-mentális,
 4. segíti a gyermeket tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakoztatásában,
 5. a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
 6. a gyermek családját a gyermek óvodai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában,
 7. prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
 8. a jelzőrendszer működését.

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Óvodához köthető problémákkal pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, konfliktus a pedagógusokkal, magatartási problémák.
 • Gyermeknevelési kérdésekkel pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, konfliktusos szülő-gyermek viszony.
 • Családon belüli problémákkal pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Hogyan tud segíteni az óvodai szociális segítő?

 • Szülőknek, pedagógusoknak, szükség esetén gyerekeknek egyéni tanácsadással, segítő beszélgetéssel, a problémával kapcsolatos segítségnyújtással, amelynek célja az óvodáskorú gyermekek támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzet kezelésében.
 • Szülőknek tanácsadással, óvodai gondok, gyermeknevelési nehézségek és enyhébb családi problémák kezelésében.
 • A szociális segítő részt vehet a szülő és pedagógus közötti megbeszélésen, ezt a szülő, a pedagógus vagy mindketten is kérhetik.
 • Közvetít pedagógus-szülő, szülő-gyermek kapcsolatban, segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
 • Információt nyújt az elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális), jogokról, a szociális rendszer működéséről, szükség esetén tájékoztatást ad a szociális ellátásokról és intézményekről, illetve az ezekben szokásos eljárásokról, és lehetőségekről, segít az ügyintézésben pl. kapcsolatfelvételben, időpont egyeztetésben, nyomtatványok kitöltésében.
 • Szolgáltatásokhoz közvetít, a probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, és segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
 • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

A szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

A szolgáltatást nyújtó intézmény székhelye: 8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13.

Az óvodai és iskolai szociális munka telephelye: címe: 8200 Veszprém, Rózsa u. 48., telefonszám: 20/432-6698, elektronikus levélcíme: iskolaiszocmunkavp@gmail.com

Az óvodai szociális segítő neve: Feketéné Magyar Zsófia, telefonszáma: +36 20/ 405 9579, elektronikus levélcím: feketeneszm@gmail.com

Az óvodában fogadóóra: minden hónap első hétfője 12.00-16.00-ig, logopédiai szoba

Óvodai szociális segítőnket keressék bátran, forduljanak hozzá bizalommal!