Intézményünkről

BEMUTATKOZÁS

Történetünk

Óvodánk, a Szent Margit Római Katolikus Óvoda, Veszprém városának és a város környékének egyetlen katolikus óvodája. Az óvodát, a városban élő családok kérésére hozta létre a Római Katolikus Egyház 1994-ben.

Elsősorban, a keresztény szellemben nevelő családok gyermekei járnak hozzánk. A keresztény „Krisztus követőt” jelent. A keresztény nevelési program számunkra azt jelenti, hogy az óvoda keresztény világnézetet közvetít. A nevelés folyamán fontos feladatunk a keresztény emberi értékek átadása, megőrzése. A hitre való nyitottságot lelki vezetőnk, dr. Csernai Balázs atya, valamint az óvodapedagógusok személyiségén keresztül, jó példájuk által látjuk biztosítottnak.

Óvodánk névadója, s védőszentje Árpád-házi Szent Margit, kinek „tiszta gyertya” élete fény a számunkra.

PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK

Óvodai nevelésünk célja, hogy a gyermekek nyugodt, élményekben gazdag, harmonikus fejlődését elősegítsük, életkori- és egyéni sajátosságaik figyelembevételével. A családi nevelés kiegészítőjeként arra törekszünk, hogy sokoldalú képességfejlesztéssel olyan szintre juttassuk el gyermekeinket, hogy alkalmassá váljanak az iskolába lépésre, a társadalomba való beilleszkedésre. Keresztény nevelésünk célja, hogy óvodásainkat képessé tegyük a hit befogadására. Legfontosabb alapozó tevékenységünk, hogy szeretettel, szeretetre nevelünk. Megtanítjuk őket rácsodálkozni a teremtett világra, az abban végbemenő változásokra. Fontos számunkra, hogy olyan környezetben nevelkedjenek, amelyben a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezi.

Épületünk

Az óvoda egyedi arculatú, patinás épülete eredetileg 1902-ben épült. Alapítása óta számtalan felújításon, kisebb-nagyobb átépítésen ment keresztül, hogy a gyermekek biztonságos igényeit kiszolgálja. 2019-ben teljeskörű felújítás történt. Energetikailag a XXI.századnak megfelelő berendezések szolgálják a kényelmet. Korszerű fűtésrendszer, s napelemek biztosítják a költséghatékony működést. A belső terek nagyon családiasak. Ebből adódóan sikerült barátságos, meghitt hangulatú helyiségeket kialakítanunk. Az alsó szinten található a tornaterem, irodák és kiszolgáló helyiségek, fejlesztő szoba, egy nagyobb csoportszoba külön lépcsőházzal, míg a felső szinten négy csoportszoba, mosdók, gyermeköltözők, s a legújabb konyhatechnológiával felszerelt melegítő konyha. A belső tér tiszta, rendezett, rendkívül korszerű és biztonságos.

Zöld Óvoda

Természeti környezet szempontjából szerencsések vagyunk, mert az épület Veszprém Jeruzsálemhegyi városrészén, egy domb tetején áll. Előtte tágas udvar, mogyorófák övezte út vezet az épülethez a Dózsa György út felől. Az udvart, mint hatalmas kertet, gesztenyefák árnyékolják, s szűrik a város levegőjét. Az 5 csoport játszóhelyeit Európai Uniós szabványnak megfelelően számtalan fajáték, mászóka, csúszda, libikóka, hinta, kisház teszi változatossá a gumitégla, rekortán gumiburkolat, műfű, fű és néhol térkő burkolatok mentén. A legnagyobb udvaron, „biciklipályát” alakítottunk ki. Párakapunk nyáron szolgálja gyermekeink komfortérzetét. A lejtősebb udvarrész télen szánkózásra ad lehetőséget. ’Zöld Óvoda’-ként, pedagógiai programunkban központi helyet foglal el a környezeti nevelés, s annak megvalósítása során mindennapjainkat a környezettudatosság, a fenntarthatóságra nevelés és a “zöld szemlélet” hatja át.

Gyermekeinket tudatosan úgy neveljük, hogy eszükkel értsék, szívükkel érezzék ennek fontosságát.

Programjaink

Óvodánk életének keretet adnak ünnepeink, jeles napjaink, melyek évről-évre visszatérnek, ünneplési módjaik szokásrendet, hagyományt teremtenek. Nevelési programunk, a keresztény ünnepkörök köré szerveződik. Intézményünk a Regina Mundi plébánia területén működik, így az egyházközség szerves része vagyunk. Az Árpádházi Szent Margitról elnevezett templomhoz is kötődünk védőszentünk által, kinek ünnepén rendszeresen elzarándokolunk gyermekeinkkel, hogy imádkozzunk a Szent Margit ereklyéjénél. Egyéb élményekben is bőven van részünk: állatkertbe, színházba, bábszínházba, hangversenyekre, kiállításokra, sportversenyekre rendszeresen járunk. Gyakran vendégeskedünk a környező általános iskolák rendezvényein. Minden korcsoporttal részt veszünk rajzpályázatokon.

SAJÁTOS ARCULATUNK

Óvodánk egyik fő ismérve, hogy a nevelés főként osztott,- esetleg részben osztott – azaz életkorilag homogén csoportokban folyik. A beszoktatás időszaka meghatározza a gyermekeink kialakuló érzelmi kötődését az óvodához. Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermekek, a szüleikkel együtt ismerkedjenek az óvodával. Számukra ez biztonságot ad az új környezet elfogadásához, ugyanakkor a szülő megismerheti az intézmény belső életét, a gyermekek napirendjét, szokásait. A családias légkör elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak alakulását. A megszokott napirend, hetirend és szokásrendszer szintén biztonságot ad kicsinek, nagynak. Logopédusunk, jelenleg heti 1 alkalommal foglalkozik a beszédhibás gyermekeinkkel. Délutánonként néptánc foglalkozásra van lehetőség, amelyet a Szilágyi Keresztény Iskola kiváló néptánc pedagógusa tart óvodásainknak heti 1-1 alkalommal.

A szülői munkaközösség igen aktívan, lelkiismeretesen működik intézményünkben. Elnöke: Sótonyi Mónika (e-mail: monika.sotonyi@gmail.com) Sokat köszönhetünk a gyermekek javát szolgáló tetteknek, felajánlásoknak, gyakran áldozatos munkának.

Az óvodában számunkra a gyermekek a legfontosabbak! Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat.