Szent Margit Óvoda

Szent Margit Római Katolikus Óvoda

Keresztény Szülők Alapítványa

Keresztény Szülők Alapítványa

Kérjük, támogassa adója 1%-ával az alapítványt!

Tovább →

Gyakori kérdések

Óvodai felvétel
A beiratkozás, a Köznevelési törvény által meghatározott időpontban történik, a gyermek és szülei megjelenésével, a gyermekre vonatkozó információk rögzítésével. (április- május hónapban). A beiratkozás, az Óvodai felvételi előjegyzési naplóba való bejegyzéssel válik érvényessé.

A beírás nem jelent automatikus felvételt. Túljelentkezés esetén, az elbírálási szempontok figyelembevételével döntünk a felvételről.

Nyílt napok

Lehetőséget biztosítunk az intézményünkkel való ismerkedésre.

Februártól áprilisig, hétfő délelőttönként 9-12 óráig fogadjuk az érdeklődő családokat.

Ilyenkor tájékoztatást kapnak óvodánk pedagógiai programjáról, betekinthetnek a gyermekcsoportok mindennapi életébe.

A szülők mellett, szívesen fogadjuk a gyermekeket is.

A látogatáshoz időpont egyeztetés szükséges, amelyet óvodatitkárunknál tehetnek meg a 88/423397-es telefonszámon. Kérjük, hogy gyermeküknek váltócipőt hozzanak!

Csoportbeosztás
Intézményünkben 5 gyermekcsoport működik.

1 csoportszoba a földszinten, 4 terem pedig az emeleten található.

Csoportjaink: Katica, Bárányka, Napsugár, Csillag, Margaréta.

Főként az osztott-, illetve részben osztott csoportok szervezésére törekszünk.

Jelenleg 3 osztott, s 2 részben osztott/vegyes csoporttal működünk.

Beszoktatás
Az új gyermekeket szeptember hónaptól fogadjuk. Beszoktatási időre, -amikor a szülő(k) is bejöhetnek gyermekeikkel az első napokban- természetesen van lehetőség.

Óvodapedagógusaink már a családlátogatásokon egyeztetnek a fokozatosság elvéről.

Első körben általában a bölcsődéből érkezőket fogadjuk, akik már önállóbbak, szocializáltabbak, aztán jönnek az otthonról érkező gyermekek.

Beszoktatási időszakunk szeptembertől novemberig tart, mialatt fokozatosan ismerkednek meg a gyermekek az óvoda szokás-, és szabályrendszerével.

Étkezés
Óvodánkban napi háromszori étkezést biztosítunk: tízórai, ebéd, uzsonna.

Kérjük, hogy reggelizzenek otthon gyermekeik.

Az ételt a Hittudományi Főiskola konyhájáról kapjuk, óvodánk csak tálaló konyhával rendelkezik.

Ételallergiás menü rendelésére, csak szakorvosi igazolással van lehetőség.

Hasznos linkek/média

Cikkek, videók, tartalmak rólunk, és hasznos tudnivalókról.

Tovább →

PARTNEREINK

Szilágyi Iskola
Padányi Iskola

Hírek

Rajzpályázat díjazottjai a Veszprém Tv-ben

A Veszprém TV jóvoltából egy kedves videó érkezett hozzánk, amely még a Házasság Hete rajzpályázat díjátadójának örömteli pillanatait örökíti meg. (8.15′ perctől…)

Büszkék vagyunk díjazott óvodásainkra, családjaikra, óvodánkra! 😊🌷

Óvodai beíratás 2024.04.22-23.

Tisztelt Szülők!                                                                                                   Ikt.sz.: 34/2024

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket,

a 2024/25. nevelési évre történő ÓVODAI BEIRATKOZÁS menetéről.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (szeptember 1-től) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:

„8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv: területileg illetékes járási hivatal) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

Különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, kérheti az óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést. Ez azt jelenti, hogy a felmentett gyermeket legkésőbb az ötödik életévében be kell íratni az óvodába.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20 § (2) bekezdése alapján a szülő köteles bejelenteni a jegyzőnek, ha az óvodaköteles gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A 2024/2025-ös nevelési évre történő óvodai beiratkozások során az eddigi jól bevált eljárásrendhez hasonlóan, a következőképpen járunk el.

Jelzem, hogy intézményünk, veszprémi Szent Margit Római Katolikus Óvoda NEM KÖRZETES, azaz nem kötelező felvételt biztosító intézmény. Fenntartója a Veszprémi Főegyházmegye Veszprémi Érsekség.

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2024. április 18-ig.

A körzettel nem rendelkező óvoda a hozzá érkező ’Szándéknyilatkozat’-ok alapján folyamatosan készíti el a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. A gyermek felvételéről legkésőbb 2024. május 23-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, illetve az érintett kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjét.

Amennyiben gyermekét intézményünkbe, a veszprémi Szent Margit Római Katolikus Óvodába szeretné beíratni, fontos teendők, információk a következők:

  • Szülők beiratkozásra vonatkozó ’Szándéknyilatkozat’- kitöltése – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A Szándéknyilatkozatot Óvodánk honlapján találják a Dokumentumok fül alatt.                                
  •  A dokumentum letölthető. A ’Szándéknyilatkozat’ eljuttatását, elektronikus úton a gazdasagi@sztmargitovoda.hu e-mail címen, vagy postai úton a 8200 Veszprém Dózsa Gy.u.13. postacímen tehetik meg óvodánk felé. (Elsősorban javasoljuk az e-mailen történő tájékoztatást. Beérkezési határidő: 2024. április 18.)
  • Óvodánk, a szülők által megadott ’Szándéknyilatkozat’-ok alapján elkészíti a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesíti.
  • A beíratás napjai a következők: 2024. április 22. (hétfő) és 23. (kedd) 8-17 óráig. Ezeken a napokon zajlik majd a beiratkozás. Minden szülő, aki a Szándéknyilatkozatot benyújtotta, az azon lévő elérhetőségeken/elsősorban e-mailen kap majd értesítést arról, hogy pontosan hány órára kell érkeznie gyermekével. Csak azokat a Családokat tudjuk fogadni, akik megjelölt időpontra érkeznek. Biztosítjuk, hogy egyszerre csak 1 család legyen jelen, ezzel is minimalizálva a várakozási időt.
  • A beíratás helyszíne: Szent Margit Római Katolikus Óvoda 8200 Veszprém Dózsa Gy. u. 13. (Tornaterem)
  • Az óvoda épülete a Dózsa György úti és a Kupa utca felőli, oldalsó bejáraton keresztül is megközelíthető.
  • A beíratás napjára a következő dokumentumokkal készüljenek:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (Anyakönyvi kivonat v. Személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ – kártya,

– a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

   Plébánosi ajánlólevél a felvétel esetén előnyt jelent.

  • Az óvoda vezetősége, a gyermek óvodába történő felvételéről legkésőbb 2024. május 23-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét. A gyermek felvételét követően a gyermeket bejelentjük a KIR személyi nyilvántartásába. (Köznevelési Információs Rendszer)
  • A kiértesített levélben a felvételt nyert gyermekek szülei, további tájékoztatást kapnak majd az első szülői értekezlet tervezett időpontjáról, illetve az óvodakezdés körülményeiről.

Az óvodai beiratkozás kapcsán kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (telefon, internet) tájékozódjanak a kiválasztott óvodák beiratkozási rendjéről.   Az óvodák és fenntartóik elérhetőségeit megtalálják a https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/koznevelesi_intezmenykereso menüpontban.

Óvodánk honlapján, illetve Facebook oldalán további friss híreket, aktuális tartalmakat találnak, amelyek segíthetnek az óvodaválasztásban.

Holnapunk: www.sztmovoda.hu

Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075940697668

Nagy szeretettel várjuk gyermekeiket óvodánk közösségébe!

Veszprém, 2024. 02.28.                                   Somogyi Eszter

                                                                               Igazgató                                                         

NYÍLT NAPOK

‼️FIGYELEM! FIGYELEM!‼️ TOVÁBB FOLYTATÓDNAK NYÍLT NAPJAINK!

SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐ CSALÁDOKAT ÉS LEENDŐ OVISAINKAT HÉTFŐN DÉLELŐTTÖNKÉNT.🙂

A KÖVETKEZŐ IDŐPONTOK:

2024. MÁRCIUS 11, 18, 25 ÉS ÁPRILIS 8,15

Időpont egyeztetés szükséges óvodatitkárunknál, az intézmény telefonszámán: 88/423-397

Cím

8200 Veszprém Dózsa György u. 13

Telefon és email

88/423-397
vezeto@sztmargitovoda.hu

Oktatási azonosító

036804

Keresztény szellemiségű pedagógiai program

Éve alapítva

Csoport

gyermek